Mesleki Yeterlilik Sisteminde KEP ve E-imza dönemi 

Mesleki Yeterlilik Sisteminde KEP ve E-imza dönemi

Kurumumuz Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen AR-GE faaliyetleri kapsamında belgelendirme kuruluşlarımız ile etkin bir iletişimin kurulması, resmi evrak ve başvuru süreçlerinde takibin kolaylaştırılması, veri güvenliğinin sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla  1 Ocak 2019 ‘da yürürlüğe giren "Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi"nin 8.5 maddesinde yer alan “Kuruluşa ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınarak tescil edilmelidir.” hükmü gereği tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları KEP sistemine geçmiştir.

KEP sisteminin yanı sıra,  MYK Web Portalı üzerinde yer alan tüm sınav ve belgelendirme işlemlerinde ön yetkilendirme, yetkilendirme, kapsam genişletme başvuruları, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu teşvik işlemleri, vb. başvuruların ve ayrıca MYK Denetim faaliyetlerinin 5070 sayılı Kanunla uygulamaya konulan Elektronik imza ile yürütülebilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda,  Kurum ile elektronik ortamda güvenilir ve hukuki geçerliliği olan bir iletişim sağlanabilmesi için belgelendirme kuruluşlarının temsil ve ilzama yetkili kişilerininwww.btk.gov.tr  adresinde listelenen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Hizmet Sağlayıcılardan İmza Sirküleri ile başvurarak elektronik imza temin etmeleri gerekmektedir. Tedarik edilen elektronik imzalar MYK Web Portalı üzerinde yukarıda sayılan  süreçlerde kullanılacak olup, MYK Web Portalına eklenen veya otomatik üretilen resmi yazılar başvurular ile birlikte doğrudan Kurumumuz evrak yönetim sistemine düşeceğinden ayrıca ıslak imzalı yazı gönderilmesine gerek kalmayacaktır.

 

E-imza uygulamasının ilk olarak MYK Web Portal üzerinden teşvik başvuruları ile başlaması, uygulamanın peyderpey Kurum ile Kuruluşlar arasındaki tüm portal süreçlerini kapsayan yazılı iletişimin yerini alması ve 2019 yılı içinde sıfır kağıt kullanımı ile anında iletişim hedeflerine ulaşılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımızın 25 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak teşvik başvuruları öncesinde  e-imzalarını temin etmeleri gerekmektedir. E-imza ile yürütülecek diğer portal uygulamaları hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. E-imza uygulaması başlatılan portal süreçleri için  ıslak imzalı başvurular kabul edilmeyecektir.

Özetle :

1.Tedarik edilen KEP adreslerine Kurumumuz tarafından gönderilen resmi yazılar anında Kuruluş KEP hesaplarına düşecek ve YBK’larca işleme alınabilecektir.

2. 25 Ocak’tan itibaren tüm teşvik başvuruları  MYK Web Portalı üzerinden e-imza ile yapılacaktır. MYK Web Portal e-imza onaylı başvuruyu ve e-imzalı başvuru resmi yazısını Kurum evrak sistemine yönlendirecektir.

3. Diğer başvuru işlemlerinde e-imza uygulaması yürürlüğe konulunca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

4. E-imza uygulamalarına ilişkin kılavuz ve yardım videoları MYK Web Portalın yardım menüsü ve ilgili uygulamaların bulunduğu ekranlara yüklenecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu

 

Mesleki Yeterlilik Sisteminde KEP ve E-imza dönemi

Kurumumuz Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığımızca yürütülen AR-GE faaliyetleri kapsamında belgelendirme kuruluşlarımız ile etkin bir iletişimin kurulması, resmi evrak ve başvuru süreçlerinde takibin kolaylaştırılması, veri güvenliğinin sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla  1 Ocak 2019 ‘da yürürlüğe giren "Belgelendirme Kuruluşları için Yetkilendirme Kriterleri ve Uygulama Rehberi"nin 8.5 maddesinde yer alan “Kuruluşa ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınarak tescil edilmelidir.” hükmü gereği tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları KEP sistemine geçmiştir.

KEP sisteminin yanı sıra,  MYK Web Portalı üzerinde yer alan tüm sınav ve belgelendirme işlemlerinde ön yetkilendirme, yetkilendirme, kapsam genişletme başvuruları, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu teşvik işlemleri, vb. başvuruların ve ayrıca MYK Denetim faaliyetlerinin 5070 sayılı Kanunla uygulamaya konulan Elektronik imza ile yürütülebilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda,  Kurum ile elektronik ortamda güvenilir ve hukuki geçerliliği olan bir iletişim sağlanabilmesi için belgelendirme kuruluşlarının temsil ve ilzama yetkili kişilerininwww.btk.gov.tr  adresinde listelenen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Hizmet Sağlayıcılardan İmza Sirküleri ile başvurarak elektronik imza temin etmeleri gerekmektedir. Tedarik edilen elektronik imzalar MYK Web Portalı üzerinde yukarıda sayılan  süreçlerde kullanılacak olup, MYK Web Portalına eklenen veya otomatik üretilen resmi yazılar başvurular ile birlikte doğrudan Kurumumuz evrak yönetim sistemine düşeceğinden ayrıca ıslak imzalı yazı gönderilmesine gerek kalmayacaktır.

 

E-imza uygulamasının ilk olarak MYK Web Portal üzerinden teşvik başvuruları ile başlaması, uygulamanın peyderpey Kurum ile Kuruluşlar arasındaki tüm portal süreçlerini kapsayan yazılı iletişimin yerini alması ve 2019 yılı içinde sıfır kağıt kullanımı ile anında iletişim hedeflerine ulaşılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, tüm Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarımızın 25 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak teşvik başvuruları öncesinde  e-imzalarını temin etmeleri gerekmektedir. E-imza ile yürütülecek diğer portal uygulamaları hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. E-imza uygulaması başlatılan portal süreçleri için  ıslak imzalı başvurular kabul edilmeyecektir.

Özetle :

1.Tedarik edilen KEP adreslerine Kurumumuz tarafından gönderilen resmi yazılar anında Kuruluş KEP hesaplarına düşecek ve YBK’larca işleme alınabilecektir.

2. 25 Ocak’tan itibaren tüm teşvik başvuruları  MYK Web Portalı üzerinden e-imza ile yapılacaktır. MYK Web Portal e-imza onaylı başvuruyu ve e-imzalı başvuru resmi yazısını Kurum evrak sistemine yönlendirecektir.

3. Diğer başvuru işlemlerinde e-imza uygulaması yürürlüğe konulunca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

4. E-imza uygulamalarına ilişkin kılavuz ve yardım videoları MYK Web Portalın yardım menüsü ve ilgili uygulamaların bulunduğu ekranlara yüklenecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu