Hakkımızda

VİZYON

Sektörümüzde sunduğu hizmetlerde öncü, uluslararası platformda yer edinmiş Lider bir kuruluş olmaktır.

MİSYON

Misyonumuz; Başvuru sahiplerinin/Adayların Mesleki becerilerini sunduğumuz sınav hizmet Kalitemizle taçlandırmak

Amacımız; ülkemizde yetişmiş yetkin konuya hâkim personel istihdam ederek kalifiye insan gücüne ulaşılmasına katkıda bulunmak.

POLİTİKA

  • MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve TÜRKAK Rehber Dokümanlarına Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Sektörümüzde Saygın, Nitelikli, Yeterli ve Uzman Personel ile Çalışan, Sorumlu Kuruluş olmak, Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve Performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek,
  • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermeyen tüm adaylar ve başvuru sahipleri için adil, tarafsız hakkaniyet ölçülerinde herkese eşit davranarak kaliteli mesleki becerilerini sınavlara aynı belgelendirme kurallarını uygulamak,
  • PAK SOY AKADEMİ, çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yöneterek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti vermek,
  • Bütün başvuru sahipleri ve adayları aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmak,
  • PAK SOY AKADEMİ, tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
  • PAK SOY AKADEMİ, verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.
  • Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve bağımsız, tarafsız, yeterli ve bütün ilgili taraflara güven veren şirket olmak temel politikamızdır.