Tekstil Deri Hazır Giyim Sektörü

Pak Soy Belgelendirme Tekstil ,Metal ve Ulaştırma Sektöründe Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Tekstil Sektörü Ulusal Yeterliliklerimizin Amacı;

Tekstil sektöründe işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek; uluslararası standartlara uygun yeterlilikte; verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapılabilmesi için işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak sağlamaktır. Bu çalışma aynı zamanda eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturacaktır

 

1-İplik Eğirme Operatörü (Seviye -2)
İplik Eğirme Operatörüne başvuru yapan adayın belge alabilmesi için yapılan teorik sınavlardan başarılı olması şartı aranır. Teorik sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır.

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çevresel Önlemler  
A2: Kalite Yönetim Sistemi  
A3: Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleri  şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların soruların %50'sinden başarılı olması beklenir. %50 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır.

Performas sınavı A3 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.  

2- İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye -2) 
İplik Bitim İşleri Operatörüne başvuru yapan adayın belge alabilmesi için yapılan teorik sınavından başarılı olması için yapılan 3 birimden de başarılı olmalıdır.
A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çevresel Önlemler
A2: Kalite Yönetim Sistemi
A3: Makine Hazırlık, Takip ve Kontrol İşlemleri,      şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların soruların %50'sinden başarılı olması beklenir. %50 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır. 

Performas sınavı A3 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Adayın başarılı sayılması için en az 70 puan alması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.  

3-Ön İplik Operatörü (Seviye-3) Rev.02
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
B1: Harman Hallaçta Elyaf İşleme
B2: Tarak Şeridi Üretimi
B3: Cer Şeridi Üretimi
B4: Çekme Bandı Üretimi
B5: Penye Vatkası Üretimi
B6: Penye Şeridi Üretimi
B7: Penyöz Bandı Üretimi
B8: Fitil Üretimi
B9: Finisör Fitil Üretimi   şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların soruların %60'sinden başarılı olması beklenir. %60 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır. 

Performans Sınav başarılı olma durumu %70'dir. Performans sınavlarında kritik adımlar vardır. Kritik adımlar için herhangi bir puanlama yapılmamaktadır. Adaylar performans sınavlarından 100 tam puan alsalar dahi kritik adımdan kalmaları durumunda başarısız sayılırlar.
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır.

4-Boyama Operatörü (Seviye-3)
Boyama Operatörüne başvuru yapan adayın belge alabilmesi için yapılan teorik sınavından başarılı olması için yapılan 2 birimden de başarılı olmalıdır.

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi  
A2: Hazırlık Boyama ve Kontrol İşlemleri     şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların  teorik sınav soruların %60'ından başarılı olması beklenir. %60 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır. 

Boyama Operatörü Seviye 3 mesleğinde A2 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Adayın başarılı sayılması için en az %60 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır. 

5-Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye-3)
Bitim İşlemleri Operatörüne başvuru yapan adayın belge alabilmesi için yapılan teorik sınavından başarılı olması için yapılan 2 birimden de başarılı olmalıdır.
A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi  
A2: Hazırlık Boyama ve Kontrol İşlemleri      şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların  teorik sınav soruların %60'ından başarılı olması beklenir. %60 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır. 

Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 mesleğinde A2 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. 
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır.

6-Ön Terbiye Operatörü (Seviye-3)
Ön Terbiye Operatörüne başvuru yapan adayın belge alabilmesi için yapılan teorik sınavından 
A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği ile  Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi  
A2: Hazırlık Boyama ve Kontrol İşlemleri       şeklindedir.

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Adayların  teorik sınav soruların %60'ından başarılı olması beklenir. %60 ve üzeri başarı sağlayan aday performans sınavına alınır. 

Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 mesleğinde A2 birimine ilişkin başarım ölçütleri belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında değerlendirilerek puanlanır. Adayın başarılı sayılması için en az %70 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. 
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır.

7.Atkılı Örme Operatörü Seviye 3 Rev.00

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
B1: Yuvarlak Örme
B2: Düz (Triko) Örme
B3: Çorap Örme

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru kullanılır.Sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Ve Performans/Uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Performans Sınav başarılı olma durumu %70'dir. Performans sınavlarında kritik adımlar vardır. Kritik adımlar için herhangi bir puanlama yapılmamaktadır. Adaylar performans sınavlarından 100 tam puan alsalar dahi kritik adımdan kalmaları durumunda başarısız sayılırlar.
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır.

8-Çözgülü Örme Operatörü Seviye 3 Rev.00
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 yeterlilik biriminden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite
B1: Raşel/Trikot Örme
B2: Kroşet Örme

Teorik sınavda çoktan seçmeli soru kullanılır.Sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Ve Performans/Uygulama sınavına girmeye hak kazanır. Performans Sınav başarılı olma durumu %70'dir. Performans sınavlarında kritik adımlar vardır. Kritik adımlar için herhangi bir puanlama yapılmamaktadır. Adaylar performans sınavlarından 100 tam puan alsalar dahi kritik adımdan kalmaları durumunda başarısız sayılırlar.
Belge almaya hak kazanan adaylar için Ulusal Yeterlilikte belirtilen bir gözetim süresi vardır. Kuruluşumuzun belirleyeceği gözetim süresinde adaylardan istenilen belgeleri aday sunmak durumundadır.