Marka ve Logo Kullanım Talimatımız

1.BELGE KULLANIM KURALLARI

1.1.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

1.2. Belge Sahibi hak kazanmış olduğu belgeyi, belge geçerlilik süresince ulusal yeterlilikler, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) mevzuat ve BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ‘nde belirtildiği koşullarda kullanmak zorundadır.

1.3.Belge sahibi, başvurusu yapılan, onaylanan ve hak kazandığı kapsam dışında bulunan yeterliliklerde bu belgeyi kullanamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

1.4.Belge Paksoy Akademi ’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

1.5.Belge’nin askıya alınma durumunda askı süresince geçici olarak belge geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde www.paksoybelgelendirme.com  sayfasında ilan edilebilir.

1.6.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

1.7.Belge sahibi, belgelendirmede esas alınan ulusal yeterlilik, Türkak standart, mevzuat ve şartlarının gereğini uygulamakla yükümlüdür.

1.8. Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.

1.10.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

1.11.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Paksoy Akademi ’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

1.12.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır.

1.13.Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

1.14.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

1.15.Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

1.16.Belgenin haksız kullanımından doğan koşullardan belge sahibi sorumludur.

1.17.Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

1.18.Belge yenilemesi gereken hallerde gerekli tüm koşulları yerine getirmekte belge sahibi sorumludur.

1.19.Mesleki Yeterlilik Belgesi için geçerli kural ve koşullar Birim Başarı Belgeleri içinde geçerli sayılır.

 2.LOGO VE MARKA KULLANIM KURALLARI

2.1.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

2.2.Logo/marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

2.3.Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. Logo/marka üçüncü kişilerin kullanımına devredilemez.

2.4.Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

2.5.Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

2.6.Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

2.7.Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır. İptal edilen belgenin aslını en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Paksoy Akademiye teslim etmekle yükümlüdür.

2.8.Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz.