Kurumsal

PAKSOY Belgelendirme, değişen ve gelişen ülkemize profesyonel kadrosu ve başarılı projeleriyle katkı sunabilmek için 2017 yılında kurulmuştur.Kurucularının uzun yıllar hizmet sektöründe varolmuş olması PAKSOY Belgelendirmenin kısa sürede ön plana çıkmasına sebebiyet vermiştir.
 
Ulaşılan başarının arkasında müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim anlayışı vardır.Bu anlayış sadece maddi kazanımlarla değil,bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.
 
Hizmet verdiği tüm alanlarda kalite sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak hareket eden PAKSOY Belgelendirme, topluma öncülük edecek bir vizyonla hareket etmekte ve projeleriyle ülke ekonomisine ve istihtama katkı sağlamayı hedeflemektedir.
 
Başarının tesadüfen gelmeyeceğinin bilince olarak hareket eden PAKSOY Belgelendirme, kalite sistemlerini tüm birimlerinde uygulamakta ve sürekli iyileştirme felsefesini benimsemektedir.
 
VİZYON
PAKSOY Belgelendirme olarak vizyonumuz; hizmet kalitesi odaklı bir yaklaşımla Türkiyede’de lider bir konuma erişmektedir.
 
DEĞERLERİMİZ
PAKSOY Belgelendirme tarafsızlık, şeffaflık, birlik ve bütünlük, mükemmellik, sorumluluk ve yaratıcılık gibi unsurları temel alan değerleri kuruluşundan itibaren esas almaktadır.