Planımız

KISA VADELİ PLANLAR:

 • Bir ay içerisinde mevcut ulusal yeterliliklerimizi güncelleyerek TÜRKAK ve MYK şartlarına uygun revizyonlarımızı gerçekleştirmek.
 • Bir ay içerisinde yapmış olduğumuz kapsam genişletme çalışmalarımızı sonuçlandırarak yetkilendirildiğimiz yeterliliklerden sınav ve belgelendirme işlemlerini yapabilmek.
 • Üç ay içerisinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için çalışmaları tamamlamak.
 • Altı ay içerisinde il dışında çeşitli illerde saha çalışması yapacak, müşteri portföyünü genişletecek elemanlar istihdam etmek.
 • Üç ay içinde kuruluşumuza ait web sitemizin güncellemesini sağlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu standartlarına uygun düzenlemeler sağlayabilmek.
 • Bir yıl içerisinde öncelikle yaptığımız işler ve yaptığımız tanıtım hizmetleri aracılığı ile hizmet verdiğimiz bölgede tanınmak.
 • Bir yıl içerisinde müşteri memnuniyetini arttırarak, iletişim araçları (telefon, mail) ve web sitemiz aracılığıyla hizmette yaşanan sıkıntılara önlemler almak ve tekrarını engellemek.
 • Üç ay içerisinde kapsam genişletme çalışmaları neticesinde yetki alınan yeterliliklerden belgelendirme sürecinde çalıştırılmak üzere ihtiyaca binaen belgelendirme asistanı alınması planlanmaktadır.
 • Aylık 300 kişiyi belgelendirebilecek şekilde alt yapıyı hazırlamak.
 • Bir yıl içerisinde belgelendirmesi yapılan kişilerden bir kısmına kaliteyi arttırmak adına anket düzenlenmesi planlanmaktadır.
 • Şikayet ve itirazlara zamanında, doğru ve tarafsız olarak geri dönüş yaparak Müşterilerin/Adayın/Başvuru sahibinin memnuniyetini arttırmak ve bu çerçevede aynı olayların tekrarını engelleyecek önlemler almak.
 • Mevcut çalışan personellerin motivasyonunu arttırmak ve daha verimli çalışmasına olanak sağlamak için gerekli eğitimi almalarını sağlamak. Böylece yapılan iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını, malzeme ve enerji tasarrufunu, gelişmelere ve yeniliklere ayak uydurarak yeni metotlar geliştirebilmeyi, personeller arasında iletişim ve koordinasyonu geliştirmeyi ve personele gerekli yeterlilik ve yetkinlikleri kazandırmayı amaç edinmekteyiz.

 

 

ORTA VADELİ PLANLAR:

 

 • İki yıl içerisinde belgelendirdiğimiz adaylara almış oldukları yeterlilikleri göz önünde bulundurarak gözetime tabi tutulacaklardır.
 • İlk üç yıl içerisinde ofis ve saha ekibini genişleterek firmada çalışan sayısını arttırmak.
 • 3 yıl içerisinde yurtdışında da geçerli olabilecek yeterliliklerden de belgelendirme yapabilecek düzeyde kapsam genişletme çalışmalarını sonuçlandırmak.
 • 3 yıl içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilerleyen süreçte belgelendirme kuruluşlarının eğitim verebilmesi ile ilgili alt yapıyı oluşturması halinde talep edilen işletmelere eğitim verilmesi yönünde çalışmalar başlatılacaktır.
 • Sektörümüzde Saygın, Nitelikli, Yeterli ve Uzman Personel ile Çalışan, Sorumlu Kuruluş olmak, Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve Performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek,
 • Dokuma alanında yeni bir yeterlilik çıkması halinde bu alandan kapsam genişletme çalışmaları başlatılması planlanmaktadır.
 • Orman Üretim İşçisi, Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi yeterliliklerinden kapsam genişletme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.
 • Aylık 400 kişiyi belgelendirebilecek şekilde alt yapıyı hazırlamak.
 • Hizmet verdiğimiz Müşterilerin/Adayın/Başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek.

 

 • UZUN VADELİ PLANLAR:
 • Belge geçerlilik süresi sonunda belgelendirilen adaylar sınavlı ya da sınavsız belge yenileme işlemlerini yapmak.
 • Uzun vadede ki planımız, yasal mevzuata bağlı kalmaya ve tüm taraflara eşit mesafede olmaya devam ederek, gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre daha fazla alanda kaliteden ödün vermeden hizmetimizin sürekliliğini sağlamak.
 • Bulunduğumuz il, bölge ve ülke şartları ve olanaklarına uygun olarak mevcut mesleklerde ki gelişmeler ve ortaya çıkan yeni meslek dalları dikkate alınarak firmamızda gerekli güncellemeleri sağlamak.
 • Rekabet üstünlüğü oluşturarak kendi alanında marka bir işletme olabilmek.
 • Sürekli değişen ve kendini yenileyen bir çevrede faaliyette bulunan işletmemizin, bu gelişmelere ayak uydurabilmesi, verimliliği arttırabilmesi, rakip işletmelerin gelişmelerine ayak uydurarak rekabet gücünü arttırabilmesi için kendi bünyesinde AR-GE çalışmaları yapabilecek bir birim oluşturması planlanmaktadır.
 • Hizmet verdiği tüm alanlarda kalite sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak hareket eden PAKSOY Belgelendirme, topluma öncülük edecek bir vizyonla hareket etmekte ve projeleriyle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı hedeflemektedir.