Kalite Politikamız

TS EN ISO/IEC 17024 STANDARDI VE MYK REHBER DOKÜMANLARINA UYGUN OLARAK PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK VE HİZMETİNİ SUNMAYI,

 • Personel Belgelendirme Faaliyetini Uluslararası TS EN ISO/IEC 17024 Standardına, Ulusal yeterlilik normlarında, nitelikli yetkin kadroların oluşturularak sektör ve ülke ekonomi gelişmesinde katkıda bulunmayı,
 • Sektörde Motivasyon arttırıcı güç oluşturarak istihdam yaratmayı,
 • Başvuru sahipleri/Adaylara, kurumsal kimliği ve teknolojik alt yapısı ile anında ulaşılabilirlik hizmet vermeyi,
 • Hizmet verdiğimiz Müşterilerin/Adayın/Başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde Değerlendirmek, Belgelemek, Sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmeyi,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardının gereklilikleri titizlikle yerine getirmeyi,
 • Başvuru sahipleri ve adaylara, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilik için Tarafsız, Adil, Şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânına erişim sağlamayı,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamını sağlamayı,
 • Gizlilik, Dürüstlük, Bağımsızlık, Güvenilirlik, Objektiflik ve Tarafsız Muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemeyi,
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı Değerlendirme ve Gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Hizmetlere ulaşma imkânı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak ve herkesin hizmetlere eşit olarak ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yöneterek, Tarafsız, Bağımsız, Objektif personel belgelendirme hizmeti vermeyi,
 • Bağımsız, Tarafsız, Objektif, Adil ve Eşit çil sistem yapılanması ile marka güvenilirliğimizi destekleyecek bir şirket olmayı,
 • Şikâyet ve İtirazlara Açık, Tarafsız bir yapı ile değerlendirmeyi,
 • İhtiyaç olan finansal ve diğer kaynakları sağlamayı,
 • Şirketin sürekli iyileşmesi gelişmesi için gelişmeleri takip etmeyi

TAAHHÜT EDERİZ.

                                                                                             

                                                                                 Firdevs PAKSOY ÇÖPLÜ

                                                                                      GENEL MÜDÜR