Aday Sözleşmesi

                                     ADAY SÖZLEŞMESİ 

 • Başvuru sahibi olarak  formda yer alan kişisel bilgilerinin doğruluğunu, verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemin iptal edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim.
 • Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun kontenjanın sağlanması halinde internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.
 • Sınav yeri ve saati; belirlenen sınav tarihinden en az 3 (gün) önceden   www.paksoybelgelendirme.com  web adresinde ilan edilir.
 • İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 • Adaydan kaynaklanmayan nedenlerden ötürü sınavın başlatılmasının uygun olmaması halinde sınav planlama takvimine göre adayın daha sonra planlanan bir sınava dâhil edilmesi sağlanacaktır.
 • Sınavlar, içeriğe bağlı olarak teorik ve/veya performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir.
 • Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden ve varsa / tercih edilmesi durumunda ilgili seçmeli birimlerden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınav sonuçları sınavdan sonra 2 (iki) hafta içinde www.paksoybelgelendirme.com  adresinden ilan edilmektedir.
 • Sınavlara ilişkin bilgiler www.paksoybelgelendirme.com  sitesinde açıklanmıştır. Adayların sınav öncesi bu bölümleri okuması beklenir.
 • Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, hiçbir kişi/kuruluşlar ile paylaşılmaz.
 • Engelli adaylar ve Türkçe bilmeyen adaylar için uygulanacak önlemlerden kaynaklanan ek sınav maliyetleri adaya yansıtılır.
 • Sınava katılamayacağını sınav tarihinden en geç 5 gün öncesine kadar kuruluşumuza yazılı olarak bildirmeyen adaylara sınav ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75 i iade edilir.
 • Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili Paksoy Belgelendirme tarafından SMS gönderilmesine onay verdiğimi kabul ederim.
 • Alacağım belgenin sahibinin Pak Soy Belgelendirme olduğunu, yeterliliğimin ve belgemin bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilip, gerekirse belgemin iptal edilebileceğini, iptal edildiği takdirde Pak Soy Belgelendirme ‘ den maddi veya diğer hiçbir talebim olmayacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

Aday aşağıda belirtilen durumlar için;

 • Paksoy Akademiye sunduğum tüm evrak ve bilgilerin doğru olduğunu, istendiğinde bu şartları      taşıdığımı doğrulayan tüm kanıtları Paksoy Akademi’ye sunacağımı,
 • Paksoy Akademi’nin web sayfasından yapılan başvurularda, sistemde mevcut olan tüm bilgilerimin doğruluğunu kontrol etmeyi ve gerektiğinde gecikmeksizin güncelleyeceğimi,
 • Belgelendirme sınavlarında önceden belirlenmiş " Sınav Genel Kuralları" na uygun davranacağımı,
 • Sınavlar sırasında Paksoy Akademi’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin  verdiğimi,
 • Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ve ateşli silahlarla gelmeyeceğimi
 • Sınav sonrasında, sınav soruları, sınav alanları ve sınav yöntemleri ile ilgili 3. şahıslarla paylaşımlarda bulunmayacağımı,
 • Paksoy Akademi’nin web sayfasındaki sınavlara ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip edeceğimi,
 • Şahsi belge ve bilgilerimin Paksoy Akademi ile sözleşmesi olan kurumlara (TÜRKAK, MYK) ve yetkili kuruluşlara açıklanmasına müsaade ettiğimi,
 • Belge almayı hak etmem durumunda Paksoy Akademi tarafından hazırlanmış olan  "Belge Teslim Formu, Belgelendirme Sözleşmesi ve Ek" ini imzalayacağımı,
 •  Belgelendirmeye kadar olan süreçlere uyacağımı
 •  Paksoy Akademi tarafında istenen tüm sınav ve belge ücretlerini zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi
 •  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İşsizlik Fonu Teşviki’nden yararlanmak isteyip başvuruda bulunduğum ulusal yeterlilik sınavından başarısız olduğum takdirde ilk başvurumdan itibaren  12 ay içinde  2 sınav hakkımın olduğunu bildiğimi,
 • Teorik(Yazılı) Sınavına gelirken kimlik kartı, tükenmez kalem, kurşun kalem , kalem tıraş ve yumuşak silgi bulunduracağımı,
 • www.paksoybelgelendirme.com internet adresinde yer alan sınav şartları okuduğumu ve anladığımı kabul ve taahhüt ederim.