Adayların Okuması Gereken Hususlar- En fazla 15 dk içinde gelen aday sınava alınır.

- Sınav sırasında çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz vb. gibi elektronik iletişim araçlarını kapalı konumda tutunuz.

- Sınav esnasında geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır

- Adaylar Sınav Öncesi web sitemizde yer alan ilgili yeterliliği kapsayan ıslak imzalı aday başvuru formu,ıslak imzalı belge kullanım sözleşmesi,kimlik fotokopisi  ve ücretin yatırıldığına dair dekontun  tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir.Islak imzalı olmayan formlar tarafımızca geçersiz sayılıp sınav alım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Ücretin yatırıldığı hesap adayın kendisine ait olması gerekmektedir. Başvuru yapan adaylar 60 gün içerisinde sınava alınır.

- Ücret tarifesi her birim için ayrı olarak hesaplanıp KDV dahil şekilde web sitemizde ücret tarifeleri bölümünde mevcuttur.

- Adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra teorik sınav ve performans sınavı olmak üzere 2 aşamalı sınava alınırlar. Sınavlar ilgili yeterliliklere göre değişim göstermektedir. Sınavlarımız değerlendirici gözetiminde kameralar ile yapılmaktadır. Performans sınavları her adayın çalışmakta olduğu birim/makine üzerinden yapılır.Adayların fiiliyatta yapmadıkları bir işin sınavına başvurlamarı halinde iş bu açıklamayı okuduğunu " Aday Sınav Uygulamaları Taahhütnamesi"nde belirtilen maddeleri peşinen kabul etmiş olduğu sayılmaktadır. Sınavına gireceği ulusal yeterliliğin başvuru formunda gerekli kısımların doldurulması adaylara bırakılarak, yapmış olduğu seçimi kendi ıslak imzasının bulunduğu başvuru formu ile kayıt altına alınmaktadır. Teorik ve performans sınavlarını başarılı şekilde tamamlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgeler tarafımızca Belge Teslim Tutanağı ile teslim edilir.

- Belgesini alan adaylar web sitemizde belirttiğimiz belge kullanım sözleşmesinden geçerli kuralları yapmakla ve yaptırmakla yükümlüdür.

- Mesleki yeterlilik belgesi; İş gücü ve yeterliliğin artması için gereklidir.