Usulsüzlük ve Sahtecilik Yaptığı Tespit Edilen Adaylar Hakkında Yapılacak İşlemler Hakkında Genelge;Ulusal yeterlilik sistemi çerçevesinde sınav ve belgelendirme faaliyetleri 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ve Kurum tarafından yürürlüğe konulan usul ve esaslar, rehberler, vb. dâhilinde yürütülmektedir. MYK mevzuatında kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik birçok tedbir ve kural tanımlanmakta olup ihlaller durumunda atılacak adımlar ayrıca belirtilmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin “Sınavın İptali ve Belgenin Geri Çağrılması” başlıklı 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek, adayların kasıtlı ve taksirli eylemlerinden kaynaklanan ve sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin kalite güvencesine gölge düşürebilecek usulsüzlükleri ve sahtecilikleri önlemek, adayların kişisel sorumlulukları ile uyması gereken kuralları düzenlemek amacıyla işbu Genelge hazırlanmıştır.

2019/1 Başkanlık Genelgesinde yer alan hususların sınav ve belgelendirme süreçlerine yansıtılması, sınavlara girecek adayların Genelge hakkında bilgilendirilmesi ve belgelendirme faaliyetlerinde Genelgede belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu

Başkanlık Genelgesine ulaşmak için buraya tıklayınız.